Tuusulan Reserviläiset ry

Vapaaehtoista maanpuolustustyötä vuodesta 1960Yhdistys

 

Lyhyt esittely yhdistyksestä Tuusulassa.

Tuusulan reserviläiset ry on valtakunnalliseen Reserviläisliittoon kuuluva paikallisyhdistys, joka kokoaa piiriinsä maanpuolustuksesta kiinnostuneita kansalaisia tuusulassa. Piiritasolla osallistumme aktiivisesti Uudenmaan reserviläispiirin toimintaan. Yhdistyksen jäsenyys on avoin eikä edellytä varusmiespalvelun suorittamista.

Reserviläistoiminta tarjoaa sinulle mm. seuraavanlaisia asioita:
-Tietoa turvallisuuspolitiikasta
-Yhteistoimintaa reserviläisten kesken
-Johtamistaitojen kehittämistä
-Koulutustaitojen kehittämistä
-Maanpuolustusasenteisiin vaikuttamista
-Reserviläiskuntoisuuden ylläpitämistä


Tuusulan reserviläiset ovat kehittäneet toimintaansa määrätietoisesti viime vuosien ajan. Hallitusta on nuorennettu rankalla kädellä, vastuuta jaettu uudelleen ja toiminta on saanut uusia ulottuvuuksia. Ehkäpä suurimpia syitä yhdistyksen uudistuksiin on ollut perinteisen toimintaympäristön muuttuminen avoimemmaksi. Avoimuus suhteessa suureen yleisöön kuin suhteessa miehistöön ja upseereihin – naisia unohtamatta.

Tuusulassa muutos nähdään ennen kaikkea mahdollisuutena, tilaisuutena joka tarjoaa aivan uusia näköaloja reserviläistoiminnalle kuin myös maanpuolustustyölle ylipäätänsä. Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on jäsenistön maanpuolustustahdon sekä peruskunnon kohottaminen ja maanpuolustusedellytyksien parantaminen aktivoimalla uusia jäseniä sekä tarjoamalla heille ammattitaitoista koulutusta yhdistyksemme puitteissa.

Jäsenistössämme on lukuisa joukko ihmisiä, jotka ovat saaneet seurata kerhomme taivalta läpi vuosikymmenien. Vaikeiden vuosien aika lienee jäänyt lähtemättömästi jäsenistön mieleen. Tuota aikaa kokemattomat voivat vain arvailla millaista oli olla aktiivireserviläinen 60-luvun lopulla! Ajat muuttuvat. Historian lehdiltä tuotakoon esille kaksi henkilöä, yhdistyksemme kunniajäseniä kumpainenkin, llmari Juutilainen (1914-1999) ja Väinö Hämäläinen (1920-2005). Mannerheim-ristin ritareita molemmat, Juutilainen kahteen kertaan. Heidän, kuin muidenkin veteraanien esimerkki velvoittaa yhdistystä nyt ja tulevaisuudessakin. Tänä päivänä yhdistyksemme on mukana VETRES –toiminnassa Keski-Uudellamaalla. Veteraanien perinnön tulee säilyä nyt ja tulevaisuudessakin.